Har du varit med om en rekrytering där arbetsgivaren sålde in sig väldigt dåligt till dig? Då är det dig vi söker! Oftast tänker vi att det är den som utlyser en ledig tjänst som har hela makten vid en rekrytering. De har jobbet, många vill ha det. Det är inte bara du som söker som tänker så – även arbetsgivaren glömmer ofta bort att de har precis lika stor anledning att övertyga dig om att de är rätt plats för dig som du har att berätta för dem varför de ska välja dig.

Mejla ditt bästa exempel på en rekryteringssituation som gjorde att du tyvärr inte blev så sugen på företaget till kajsa@kallakulor.com senast den 4 juni.

De fem mest intressanta historierna belönar vi med var sitt exemplar av Happy Talent av Åsa Daxberg och Ann Wijkström. Men inte nog med det! Vi skickar även ett exemplar av boken till företaget du sökte jobb hos, eftersom de uppenbarligen behöver hjälp med att tänka om en smula. Du förblir givetvis helt anonym gentemot företaget.

Happy-talent_3D
Facebook Twitter Email

Written by kallakulor