Plikt eller passion

På gott och ont är världen numera både fysisk och digital, och dessutom i ständig förändring. Nya livsstilar och nya pliktbeteenden växer fram. Den egna förmågan att uppleva passion begränsas. Plikt eller passion hjälper läsaren att utforska sina egna pliktbeteenden och sin förmåga att uppleva och känna passion.

Plikt eller passion är ingen självhjälpsbok. Författarna Anna Iwarsson och Hans-Olov Öberg ger inga enkla svar på dina livsfrågor utan presenterar istället en grundlig, inspirerande och lättillgänglig metod för att definiera och komma närmare just din livsdröm – och ditt verkliga drömliv. Boken är indelad i tolv kapitel där varje kapitel avslutas med en tillhörande läsarutmaning. Hela boken avslutas med en vidarevinkling av utmaningarna och en metod för att skapa din väg framåt. Plikt eller passion kan ses som en fortsättning på Anna Iwarssons succébok Omval (2015).

Titel: Plikt eller passion: Finn din grej – en metod för dig som vill komma vidare i livet
Författare: Anna Iwarsson och Hans-Olov Öberg
Omslag: Maria Löfcrantz Ramsay
ISBN: 978-91-88153-24-1