Magnus Dalsvall & Kjell Lindström

Magnus Dalsvall har arbetat i över 25 år som personalchef/direktör i olika företag och organisationer; bland annat som personalchef på SAS, personaldirektör på BP Sweden, personalchef på Telia Data, personaldirektör på FMV, personalchef i Solna stad och på Folkesson AB. Bidrar sedan 2007 till den svenska ledarskapsdebatten genom bloggen dalsvall.se.

År 2008 blev Magnus utsedd till Årets HR-visionär.

Kjell Lindström har arbetat som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Har därefter fortsatt i gränslandet mellan akademi, idéutveckling och praktik. Föreläser, driver kurser och har under åren ansvarat för en lång rad kvalificerade ledarutvecklingsprogram på olika institut, företag och förvaltningar.
Ger sedan 2006 ut omvärldsspaningsbrevet noden trender som utkommer varje vecka.

År 2013 fick Kjell Magnus Söderström-priset för sina insatser.

 

KK 108 Nya Bortom Tankefällan     Akta-organisation_omslag

More screenshots: