Carl Rosén

Carl Rosén var tidigare vd för Aktiespararna och har arbetat med aktier i mer än trettio år, bland annat som CFO på statens holdingbolag Fortia och chefredaktör för Affärsvärlden. På Andra AP-fonden var han ägaransvarig och en av initiativtagarna till AP-fondernas Etikråd och fondens Kvinnoindex. Som vd för det globala investerarnätverket ICGN tog han fram en utbildning för kapitalförvaltare om hur hållbarhet inkluderas i investeringar. Han har också suttit i World Economic Forums råd för antikorruption och är medlem i IFC/World Banks Private Sector Advisor Group. Han har även arbetat som investment banker i både Sverige och Silicon Valley för Alfred Berg respektive SEB/Enskilda.