Bli rik på hållbart sparande

Alla svenskar måste förr eller senare göra ett antal aktieval, oavsett om det gäller tjänstepensionen, fonder för premiepensionen eller i det privata sparandet. Hur svarar dessa placeringar egentligen mot våra personliga värderingar? Att handla ekologiska produkter, källsortera eller köra hybridbil är olika sätt att som konsument följa sin övertygelse om vikten av ett hållbart levnadssätt, men hur ser det ut med aktieplaceringarna, kan vi låta tanken om hållbarhet styra även där? Ja, det kan vi menar Carl Rosén och förklarar i sin nya bok vidare hur detta dessutom är ekonomiskt lönsamt för sparpengarna – genom att välja rätt aktie, fond eller livbolag kan du både bli rik och placera hållbart. Med stöd i ny forskning visar Rosén att hållbarhetshänsyn inte är kostsamt, och utmanar placerare av den gamla skolan med en tydlig och lättbegriplig modell riktad till privatpersoner. Bli rik på hållbart sparande vänder sig till alla som vill göra skillnad och samtidigt investera smart för framtiden.