Äkta organisation

Det här är en smart, sanningssägande överlevnadshandbok för chefer och medarbetare.
Låt oss vara uppriktiga: arbetslivet är i kris. Den psykiska ohälsan ökar, intresset för att axla en alltmer överlastad chefsroll minskar, uppfinningsrikedomen lyser med sin frånvaro. Tecknen är många, men alla pekar åt samma bistra håll. Vi närmar oss en vändpunkt när det gäller synen på organisering, ledarskap och medarbetarskap. Vad är det egentligen som har hänt? Och än viktigare: Hur kan vi vända utvecklingen?Äkta organisation riktar sig till dig som är intresserad av att ligga i framkant och vill diskutera trender inom ledarskap och organiseringsideal. Det är den perfekta boken för dig som vill förnya och utveckla din organisation, dina chefer och medarbetare. Författarna analyserar ett antal mäktiga trender som driver utvecklingen, hur dessa trender leder till stora förändringar och hur man som chef och medarbetare kan rusta sig för framväxten av ett nytt, spännande arbetsliv.Äkta organisation är boken som INGEN har råd att inte läsa.